Kontaktoni

Tobler Scaffolding and Formwork SH.P.K.
M25-3 Magjistralja Gjilan-Bujanovc
KS-60000 Kmetoc, Gjilan
Telefon: +383 44 807 060
qendrim.surdulli@tobler-ks.com