MATO Pro Sigurim nga rënia

arrow Përparësitë tuaja

  • Më shumë shpejtësi për kosto më të ulëta të punës për çdo montim/çmontim
  • Manovrim shumë i lehtë dhe montim i shpejtë që mund të bëhët nga një person
  • Funksionalitet i shumëfishtë
  • Klasat më të larta të sigurisë/mbrojtjes sipas EN 13374
  • Nuk dëmton fasadën
  • Disponueshmëri e lartë e transportit