Sistemet e çatisë emergjente, mbrojtja e përsosur nga era dhe moti.

Një sistem për të gjitha rastet.

Kulmet emergjent MATO N përdoren kudo ku ndikimi i erës dhe motit është i padëshiruar. Mbrojnë ndërtesat, strukturat inxhinierike, urat dhe autostradat gjatë fazës së ndërtimit, gjatë rinovimeve ose pas zjarreve. Ato shërbejnë si mbrojtje efektive e motit në evenimente, panaire tregtare dhe tubime - dhe janë gjithashtu të disponueshme si një strukturë e lëvizëse.

Më ekonomike nga të gjitha zgjidhjet.

Mund ta rrotulloni dhe rrotulloni si të doni: nuk ka alternativë më të lirë se kulmi emergjent MATO N, i realizuar me pëlhura PVC. Çmimi i blerjes është rreth 50% më i ulët se një kulm me tjegulla prej llamarine. Dhe angazhimi i kërkuar për montim dhe çmontim është mes 30% dhe 60% më i ulët falë dizajnit të lehtë dhe manovrimit të lehtë.

Hapësira deri në 38 m.

Në varësi të aplikimit, MATO N mund të projektohet si një kulm me një ose dy pjerrësi. Në varësi të forcës strukturore, janë të mundshme hapësirat deri në 38 m.

Falë strukturës së lehtë prej aluminit, kulmet emergjent MATO N mund të instalohen gjithashtu manualisht jashtëzakonisht lehtë dhe shpejt. Gjithashtu mund të montohen në çdo sistem skelësh.