Vendndodhjet në Kosovë

Tobler Gjilan

Tobler Scaffolding and Formwork SH.P.K. Gjilan
M25-3 Magjistralja Gjilan-Bujanovc
KS-60000 Kmetoc, Gjilan
Telefon: +383 44 807 060
E-Mail: qendrim.surdulli@tobler-ks.com

Tobler Scaffolding and Formwork SH.P.K. Prishtinë
Autostrada Prishtinë – Tirane, km 11
KS-12000 Vragoli
Telefon: +383 49 991 800
E-Mail: qendrim.surdulli@tobler-ks.com

Tobler Scaffolding and Formwork SH.P.K. Gjilan
M25-3 Magjistralja Gjilan-Bujanovc
KS-60000 Kmetoc, Gjilan
E-Mail: qendrim.surdulli@tobler-ks.com

Route

Tobler Scaffolding and Formwork SH.P.K. Prishtinë
Autostrada Prishtinë – Tirane, km 11
KS-12000 Vragoli
E-Mail: qendrim.surdulli@tobler-ks.com

Route